นายหนุ่ม :: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุลนายยุทธพล อินไชยา (หนุ่ม)
วันเกิด
อีเมล์naynum.th@gmail.com
เบอร์โทร
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาพุทธ
ที่อยู่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ทักษะ & ความสามารถ

การทำงาน

มิตซุย-โซโค

2513

( 2513 - 2513 )

ซานตาเฟ่ สเต๊ก

2561

พนักงานบริการ - ครัว ( มิถุนายน 2561 - มีนาคม 2563 )

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

2561

นักศึกษาฝึกงาน ( มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 )
เข้าร่วมโครงการอาสาฝึกงานประจำปี 2561 ระยะเวลา 2 เดือน
เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ

การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

2559

ปริญญาตรี ( พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2563 )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตร 4 ปี 142 หน่วยกิต

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

2556

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2559 )
กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(วิทย์ - คณิต)

โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)

2545

การศึกษาภาคบังคับ ( พฤษภาคม 2545 - มีนาคม 2556 )

การอบรม & และใบรับรอง

ความสนใจ & งานอดิเรก