Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

การทำงาน

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด

2566
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( พฤษภาคม 2566 - 2513 )
เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชัพประจ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2566
งานประจำ

ธุรการหมู่บ้าน ( มีนาคม 2566 - เมษายน 2566 )
ทำงานในตำแหน่งงานธุรการหมู่บ้าน ประจำหน่วยงาน นันวัน บางนา กม.๗

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

2565
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 )
เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชัพประจำบริษัท ทีเอช คัลเลอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

2563
ทหารกองประจำการ

พลทหารประจำสายงานกองร้อยกองบังคับการ (บก.ร้อย) ( มกราคม 2563 - ตุลาคม 2565 )
เข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี ก่อนจะขึ้นประจำสายงานประจำกองร้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน หลังการฝึก

บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด

2562
ฝึกงาน

ผู้ช่วยพนักงานฝ่าย Safety แผนก BA & IT ( มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562 )
เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2562
ระยะเวลา 2 เดือน 3 สัปดาห์ (ทั้งสิ้น 12 สัปดาห์)
เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรมภายในองค์กร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานภายในองค์กร

ซานตาเฟ่ สเต๊ก

2561
พาร์ทไทม์

พนักงานบริการ - ครัว ( มิถุนายน 2561 - มีนาคม 2563 )
ทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ก่อนจะย้ายไปทำงานเป็นพนักงานครัวเพื่อปรับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7 เดือน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

2561
อาสาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน ( มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 )
เข้าร่วมโครงการอาสาฝึกงานประจำปี 2561 ระยะเวลา 2 เดือน
เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ

เคเอฟซี

2560
พาร์ทไทม์

พนักงานครัว ( ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 )
ทำงานในตำแหน่งพนักงานครัวเป็นระยะเวลา 4 เดือน