Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุลนายยุทธพล อินไชยา (หนุ่ม)
วันเกิด
อีเมล์naynum.th@gmail.com
เบอร์โทร
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาพุทธ
ที่อยู่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ทักษะ & ความสามารถ

ทักษะหลัก

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
85%
กฎหมายความปลอดภัย
90%
การคำนวณทางวิศวกรรม
65%
การเขียนแบบวิศวกรรม
75%
การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน
85%
การจัดการด้านการยศาสตร์การทำงาน
85%
การประเมินและจัดการความเสี่ยง
80%
การใช้ภาษาอังกฤษ
60%
การนำเสนอข้อมูล
90%
การใช้งานโปรแกรมเอกสาร
95%

ทักษะรอง

การสื่อสารในองค์กร
90%
ความเป็นผู้นำ
90%
การทำงานเป็นทีม
90%
ความสามารถในการปรับตัว
95%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
85%
ความคิดสร้างสรรค์
65%
จรรยาบรรณในการทำงาน
100%
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
90%
การบริหารจัดการด้านเวลา
90%
การปรับใช้เทคโนโลยี
95%

การทำงาน

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

2563
ทหารกองประจำการ

พลทหารประจำสายงานกองร้อยกองบังคับการ (บก.ร้อย) ( มกราคม 2563 - ตุลาคม 2565 )
เข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี ก่อนจะขึ้นประจำสายงานประจำกองร้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน หลังการฝึก

มิตซุย-โซโค

2562
ฝึกงาน

ผู้ช่วยพนักงานฝ่าย Safety แผนก BA & IT ( มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562 )
เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2562
ระยะเวลา 2 เดือน 3 สัปดาห์ (ทั้งสิ้น 12 สัปดาห์)
เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรมภายในองค์กร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานภายในองค์กร

ซานตาเฟ่ สเต๊ก

2561
พาร์ทไทม์

พนักงานบริการ - ครัว ( มิถุนายน 2561 - มีนาคม 2563 )
ทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ก่อนจะย้ายไปทำงานเป็นพนักงานครัวเพื่อปรับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7 เดือน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

2561
อาสาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน ( มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 )
เข้าร่วมโครงการอาสาฝึกงานประจำปี 2561 ระยะเวลา 2 เดือน
เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ

เคเอฟซี

2560
พาร์ทไทม์

พนักงานครัว ( ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 )
ทำงานในตำแหน่งพนักงานครัวเป็นระยะเวลา 4 เดือน

การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

2559

ปริญญาตรี ( พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2563 )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตร 4 ปี 142 หน่วยกิต

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

2556

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2559 )
กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(วิทย์ - คณิต)

โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)

2545

การศึกษาภาคบังคับ ( พฤษภาคม 2545 - มีนาคม 2556 )
เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การอบรม & และใบรับรอง

5 ต.ค. 2565

ใบประกาศเกียรติคุณพลทหารกองประจำการ

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ขอประกาศให้ทราบว่า พลทหาร ยุทธพล อินไชยา เป็นผู้ที่รับราชการด้วยความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยจนถึงวาระที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ จึงขอประกาศไว้ให้ทราบโดบทั่วกัน ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2565

14 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนาบน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

26 มี.ค. 2561

โครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ เข้าร่วม โครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 มอบให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

9 ธ.ค. 2560

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Basic to Advanced Life Support ขอมอบใบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา เป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" ขอให้มีความสุขสวัสดีและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ให้ไว้ ณ. วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2560 จำนวน 7 ชั่วโมง

14 ม.ค. 2560

The 2017 National Public Speaking Training and Competition (Semi - Final)

The Ministry of Education, Thailand certifies that Mr. Yutthaphon Inchaiya from Suvarnabhumi Institute of Technology has been selected to join the 2017 National Public Speaking Training and Competition (Semi - Final) on the theme of "Peace is not an absence of war." Between 14 and 15 January, 2017, at Trang Hotel, Bangkok.